معرفی

مشخصات فردی

جواد کرمدل

نام - نام خانوادگی : جواد   کرمدل

پست الکترونیکی : j-karamdel@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق- الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق- الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق-میکروالکترونیک (نانوفناوری)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ملی UKM- مالزی

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه مهندسی برق-الکترونیک از سال 1389 تا کنون
  • مشاور در صنایع قطعات الکترواپتیک به مدت 4 سال از 1391 تا 1395
  • مشاور در صنایع نیمه هادی عماد به مدت 18 ماه سال از1390 تا 1391
  • مشاور اجرایی در وزارت صنایع به مدت 9 ماه در سال 1389- 1390

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

داور مجلات   Alloys and Compoundsتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی -گروه الکترونیک

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه مهندسی برق- الکترونیک

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1374-11-01

جواد کرمدل
جواد کرمدل

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی -گروه الکترونیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^